Allogenne bloki kostne – kurs praktyczny

Allogenne bloki kostne – kurs praktyczny


Kategorie:

Dla kogo jest przeznaczony ten kurs?

Dla wszystkich pracujących chirurgicznie dentystów wykonujących zabiegi
przeszczepów kostnych i implantologiczne

 

Cele teoretyczne i praktyczne
„Procedury regeneracji i rekonstrukcji zanikłego podłoża kostnego z zastosowaniem
przeszczepów bloków alloogennych: kortykalnychi kortykalno-gąbczastych”

Dzień 1

15:00 – 19:00 Teoria.
17:00 – 17:15 Przerwa kawowa
Zagadnienia biologii regeneracji tkanki kostnej. Porównanie technik sterowanej regeneracji
kości, wykorzystujących materiały ksenogenne z zastosowaniem przeszczepów allogenych
bloków kostnych.
Omówienie czynników wpływających na uzyskanie optymalnych wyników regeneracji
z użyciem bloków kostnych.
Omówienie, na przykładach klinicznych z własnej praktyki, dwóch technik zastosowania
allogennych bloków kostnych:
1. Zastosowania allogennych blaszek kostnych w rekonstrukcji wyrostka zębodołowego
2. Zastosowania allogennych bloków kortykalno-gąbczastych jako przeszczepy typu
onlay i inlay.
Omówienie wskazań i aspektów klinicznych do wyżej wymienionych technik zabiegowych.

 

Dzień 2

Zabiegi na żywo regeneracji kości z wykorzystaniem allogennych bloków kostnych i technik
namiotowych z wiórami kości allogennej w zabiegach sterowanej regeneracji kości.
W ramach kursu zostaną przedstawione dwie procedury bloków kostnych allogennych oraz
sterowanej regeneracji kości w zależności od wskazań:
1. Metoda zastosowania blaszek kostnych, sposób opracowania oraz stabilizacji
w miejscu regenerowanym.
2. Sposoby opracowania i fiksacji bloków kortykalno-gąbczastych.
3. Procedury regeneracji kości – technika namiotowa.

Zapisz się na ten kurs
poproszę o wystawienie faktury

Dane do faktury:Szczegóły dotyczące rejestracji

Data

18-19 września 2020

Lokalizacja

Ośrodek Implantologiczno-Stomatologiczny
Miłkowskiego 3/701, Kraków

Czas trwania

1,5 dnia

Ilość miejsc

6 osób

Cena

3.500,-zł brutto (23% VAT wliczony w cenę)
(Koszt dojazdu i noclegów uczestnik pokrywa i organizuje we własnym zakresie)

Kontakt

Dodatkowe informacje oraz rejestracja dostępna pod adresem:
marketing@globald.pl

Zarejestruj się

Zapisz się na ten kurs
poproszę o wystawienie faktury

Dane do faktury: