Cykl szkoleń – Stabilna okluzja

Cykl szkoleń – Stabilna okluzja


Kategorie:

DZIEŃ 1

 

9.00 – 10.45 Wprowadzenie

 1. Anatomia i zasady funkcjonowania zdrowego SSŻ.
 2. Pojęcie centralnej relacji, centralnej okluzji i maksymalnego zaguzkowania.
 3. Objawy braku stabilizacji stawów skroniowo-żuchwowych.

10:45 – 11:00 Przerwa kawowa

11:00 – 12:15 Zajęcia praktyczne: Pobieranie właściwego wycisku do szyny MAGO oraz rejestracja łukiem twarzowym.
12:15 – 13:15 Ocena aktualnych warunków zwarciowych oraz stanu mięśni żucia i stawów skroniowo-żuchwowych.

 1. Znaczenie wywiadu- na co trzeba zwrócić szczególną uwagę:
 2. Badanie pacjenta:
  1. Protokół DC/TMD-diagnostyka mięśni i stawów skroniowo-żuchwowych:
   • badanie palpacyjne mięśni i SSŻ,
   • tor i zakres ruchów żuchwy podczas otwierania i zamykania jamy ustnej z uwględnieniem ruchu w ssż, czyli co dzieje się wtedy w stawie,
   • test obciążenia,
   • badanie osłuchowe SSŻ.
  2. Postawa ciała- rola lekarza specjalisty rehabilitacji i fizjoterapii
 3. Ocena kontaktów zębowych podczas ruchów dynamicznych w laterotruzji i protruzji po stronie pracującej i balansującej.

13:15 – 14:15 Przerwa obiadowa
14:15 – 15:30 Badania dodatkowe w diagnostyce SSŻ – wskazania do TK i RM:

 • wskazania do TK i RM,
 • ocena struktur SSŻ w badaniu TK i MR, przykłady patologii,
 • analiza szerokości dróg oddechowych.

15:30 – 15:45 Przerwa kawowa
15:45 – 17:00 Badanie pacjenta- ćwiczenia praktyczne wg. Protokołu DC/TMD.

 

DZIEŃ 2

 

9.00 – 10.45 Metody wyznaczania cr du jour i ocena ich wiarygodności:

 1. Szpatułka lekarska, listki,,Leaf gauge”, Lucia Jig, szyna NTI, płytka Koisa, metoda Dawsona, manewr Ramfjorda, chin point guidance.
 2. Pozycja pacjenta podczas rejestracji.
 3. Metody relaksacji pacjenta przed pobieraniem CR.

10:45 – 11:00 Przerwa kawowa
11:00 – 13:30 Zajęcia praktyczne

 1. Nauka prawidłowo wykonanego manewru Dawsona i Ramfjorda- ćwiczenia w grupach
 2. Nauka relaksacji pacjenta przed pobraniem CR

13:30 – 14.30 Przerwa obiadowa
14:30 – 15:45 Zajęcia praktyczne: Własnoręczny montaż modeli w artykulatorach
15:45 – 16:00 Przerwa kawowa
16.00 – 17.00 Stabilna pozycja wyrostków kłykciowych i jej znaczenie w planowaniu leczenia:

 1. Rodzaje szyn a unikatowość szyny MAGO
 2. Wpływ szyny MAGO na mięśnie żucia i mięśnie twarzy oraz stabilizacje stawów skroniowo-żuchwowych.
 3. Zmiany w TK po terapii szyną MAGO.

DZIEŃ 1

 

9.00 – 10.00 Analiza modeli diagnostycznych w artykulatorze.
10.00 – 10.45 Szyna MAGO i zasady ekwilibracji- wykład.
10:45 – 11:00 Przerwa kawowa
11:00 – 14:30 Praca z szyną MAGO- zajęcia praktyczne.
14:30 – 15:30 Przerwa obiadowa
15:30 – 17:00 Wykonawstwo laboratoryjne szyny MAGO-wykład.

 

DZIEŃ 2

 

9.00 – 10.45 Ekwilibracja szyny MAGO cz.I – zajęcia praktyczne.
10:45 – 11:00 Przerwa kawowa
11:00 – 13:30 Ekwilibracja szyny MAGO cz.II – zajęcia praktyczne.
13:30 – 14.30 Przerwa obiadowa
14:30 – 15:15 Kontrola stabilizacji żuchwy- API/CPI.
15:15 – 15:30 Przerwa kawowa
15:30 – 17:00 Ćwiczenia praktyczne z projektowania szyny MAGO.

DZIEŃ 1

 

9:00 – 11:00 Biologiczne uwarunkowania stomatologii odtwórczej opartej o stabilną pozycję SSŻ oraz prawidłową morfologię zębów-wykład.
11:00 – 11:15 Przerwa kawowa
11;15 – 13:30 Omówienie procesu leczenia wybranych przypadków klinicznych – wykład.
13:30 – 14:30 Przerwa obiadowa
14:30 – 15:15 Aksjografia – krok po kroku – wykład.
15:15 – 17:00 Badanie SSŻ za pomocą aksjografu, wyznaczanie płaszczyzny funkcjonalnej i estetycznej – ćwiczenia praktyczne cz.I.
17:00 – 17:15 Przerwa kawowa
17:15 – 19:00 Badanie SSŻ za pomocą aksjografu, wyznaczanie płaszczyzny funkcjonalnej i estetycznej – ćwiczenia praktyczne cz.II.

 

DZIEŃ 2

 

9:00 – 11:00 Korekta redukcyjna zwarcia, ustalanie pionowego wymiaru zwarcia (PWZ,VDO), wykonanie adapt redukcyjnych- ćwiczenia praktyczne.
11:00 – 11:15 Przerwa kawowa
11:15 – 13:30 Anatomia zębów przednich- ćwiczenia praktyczne z woskowania.
13:30 – 14:30 Przerwa obiadowa
14:30 – 16:00 Ćwiczenia z woskowania zębów przednich- ćwiczenia praktyczne.
16:00 – 17:00 Cyfrowa kontrola okluzji (T-scan/OccluSense)- ćwiczenia praktyczne.
17:00 – 17:15 Przerwa kawowa
17:15 – 19:00 Cyfrowa kontrola okluzji (T-scan/OccluSense)- ćwiczenia praktyczne.

DZIEŃ 1

 

9:00 – 11:00 Korekta addycyjna zwarcia, zasady leczenia startych zębów, podniesienie pionowego wymiaru zwarcia (PWZ, VDO), ustalanie estetycznej i funkcjonalnej płaszczyzny okluzyjnej w artykulatorze, cross-mounting, wax-up sekwencyjny, zasady woskowania zębów w odc. tylnym- ćwiczenia praktyczne.
11:00 – 11:15 Przerwa kawowa
11:15 – 13:30 Anatomia zębów tylnych – ćwiczenia praktyczne z woskowania.
13:30 – 14:30 Przerwa obiadowa
14:30 – 17:00 Wax-up sekwencyjny, zasady woskowania zębów w odc. tylnym – ćwiczenia praktyczne.
17:00 – 17:15 Przerwa kawowa
17:15 – 19:00 Technika injection flow-zasady wykonania- wykład.

 

DZIEŃ 2

 

9:00 – 10:45 Wykonanie odbudowy zebów przednich za pomocą indywidulanych matryc silikonowych w odc. przednim – ćwiczenia praktyczne.
10:45-11:00 Przerwa kawowa
11:00 – 13:30 Wykonanie odbudowy zebów przednich za pomocą indywidulanych matryc silikonowych w odc. przednim – ćwiczenia praktyczne.
13:30 – 14:30 Przerwa obiadowa
14:30 – 16:00 Wykonanie walidatorów, Injection flow w odcinku tylnym – ćwiczenia praktyczne.
16:00 – 17:00 Injection flow w odcinku tylnym – ćwiczenia praktyczne.
17:00 – 17:15 Przerwa kawowa
17:15 – 18:15 Kontrola okluzji z wykorzystaniem VOTE – ćwiczenia praktyczne.
18:15 – 19:00 Workflow i filozofia współpracy z laboratorium.

Szczegóły dotyczące rejestracji

Data

Część I – 12-13 września 2020 | 24-25. października 2020
Część II – 17-18. października 2020 | 28-29 listopada 2020
Część III – 21-22 listopada 2020 | 23-24 stycznia 2021
Część IV – 12-13 grudnia 2020 | 27-28 lutego 2021

Lokalizacja

NIEWADA CLINIC
Aleja Wilanowska 5 l.U.2 02-765 warszawa

Cena

Częśc I – 4800 PLN | Częśc II – 4800 PLN
Częśc III – 7000 PLN | Częśc IV – 7000 PLN

PROMOCJA NA CAŁY PAKIET KURSÓW: 23 600 20 000 PLN

 

Kursy z możliwością dofinansowania (od 50 do 80%).
Szczegółowe informacje dot. dofinansowania: biuro@simitu.eu, tel. +48 531 460 475

Kontakt

Dodatkowe informacje oraz rejestracja dostępna pod adresem:
513 123 555 | biuro@inteligentna-stomatologia.pl