Zastosowanie allograftów BIOBank w leczeniu implantoprotetycznym

Zastosowanie allograftów BIOBank w leczeniu implantoprotetycznym


Kategorie:

Dla kogo jest przeznaczony ten kurs?

Kurs przeznaczony jest dla lekarzy zajmujących się implantologią stomatologiczną

 

Cele teoretyczne i praktyczne
Przedstawione zostanie całe postępowanie, począwszy od rozmowy z pacjentem, poprzez diagnostykę, zaplanowanie leczenia implantoprotetycznego, aż po zabieg implantacji, z uwzględnieniem specyfiki implantów Global D.
Uczestnicy zapoznają się także z procedurami protetycznymi w poszczególnych rodzajach uzupełnień.

DZIEŃ 1

9:30 – Powitanie, prezentacja firmy, przedstawienie programu kursu.

9:40 – 10:20 Wykład: Biologia i bezpieczeństwo stosowania allograftów BioBank w leczeniu implantoprotetycznym.

10:20 – 11:00 Wykład: Zastosowanie materiałów kościozastępczych w leczeniu implantoprotetycznym. Dlaczego allograft? Dlaczego allograft BioBank?

 • regeneracja zębodołu,
 • augmentacja wertykalna,
 • augmentacja horyzontalna,
 • stabilizacja przeszczepu,
 • implantacje jednoczasowe czy odroczone.

11:00 – 11:20 Przerwa na kawę.

11:20 – 12:00 Wykład: Diagnostyka i planowanie leczenia implantoprotetycznego z wykorzystaniem najnowszych technik i technologii.

12:00 – 13:00 Zabieg: Augmentacja wyrostka zębodołowego z zastosowaniem granulatu allograftu BioBank z jednoczesną implantacją.

13:00 – 13:45 Lunch.

14:00 Wykład: bloki kości korowo-gąbczastej Bio Bank w rekonstrukcji wyrostków zębodołowych:

 • wskazania,
 • diagnostyka,
 • przygotowanie bloczka kostnego,
 • stabilizacja przeszczepu,
 • końcowe modelowanie przeszczepu w łożu kostnym,
 • przygotowanie tkanek miękkich do szycia,
 • techniki szycia,
 • co zrobić, gdy nie można zamknąć rany.

14:45 Zabieg: Odbudowa ubytku kostnego z wykorzystaniem bloczka kości korowo – gąbczastej.

16:00 Przerwa na kawę.

16:20 – 18:00 Warsztat: Augmentacja ubytku kostnego z zastosowaniem wiórów kostnych Bio Bank + PRF, pobieranie i przygotowywanie preparatu PRF, stabilizacja przeszczepu membraną.

18:00 Podsumowanie i zakończenie 1 dnia kursu.

DZIEŃ 2

9:00 – 11:00  Warsztat: Odbudowa ubytku kostnego z wykorzystaniem bloczka kości korowo-gąbczastej, stabilizacja śrubami, końcowe modelowanie przeszczepu.

11:00 – 11:20 Przerwa na kawę.

11:20 – 12:00 Wykład: Podniesienie dna zatoki szczękowej z wykorzystaniem allograftu BioBank + PRF

 • wskazania do zabiegu,
 • diagnostyka,
 • technika operacyjna,
 • implantacje natychmiastowe czy odroczone.

12:00 – 13:15 Zabieg: Podniesienie dna zatoki szczękowej z jednoczasową implantacją.

13:15 – 14:00  Lunch.

14:00 – 16:00 Warsztat: Podniesienie dna zatoki szczękowej z wykorzystaniem allograftu Bio Bank + PRF:

 •  „jajo lift” na sprawność manualną,
 •  podniesienie zatoki na modelach z użyciem allografu BB i PRF.

 16:00 Dyskusja, omówienie i zakończenie kursu.
poproszę o wystawienie faktury

Dane do faktury:Szczegóły dotyczące rejestracji

Data

12-13 lutego

Lokalizacja

Centrum Stomatologiczno – Implantologiczne dr Krzysztof Awiłło
Warszawa, Al. Sikorskiego 9a/1

Czas trwania

2 dni

Ilość miejsc

8 osób

Cena

4600 zł brutto

Kontakt

Dodatkowe informacje oraz rejestracja dostępna pod adresem:
marketing@globald.pl

Zarejestruj siępoproszę o wystawienie faktury

Dane do faktury: