Kurs praktyczny z zakresu regeneracji kości

Kurs praktyczny z zakresu regeneracji kości


Kategorie:

Dla kogo jest przeznaczony ten kurs?

Kurs średnio-zaawansowany dla lekarzy dentystów

 

Cele teoretyczne i praktyczne
W trakcie szkolenia uczestnicy będą brali czynny udział w 8 zabiegach
z odbudowy kostnej preparatami allogennymi BIOBank. Podczas zabiegów
używane będą frakcje odwirowanej krwi A-PRF oraz wykonywane będą również
zabiegi z zastosowaniem procedury Dr Choukrouna.

DZIEŃ 1

9:00 – 9:30 Część organizacyjna.
9:30 – 11:00 Część teoretyczna zaznajamiająca uczestników z materiałami BIOBank
oraz procedurą pozyskiwania A-PRF i PRF.
11:00 – 12:00 Demonstracja pozyskiwania A-PRF i PRF.
12:00 – 17:00 Zabiegi augmentacyjne + przerwa na lunch.

DZIEŃ 2

9:30 – 16:00 Zabiegi augmentacyjne typu: sinus lift, augmentacja po ekstrakcjach,
augmentacja po dłutowaniach zębów mądrości, augmentacja wyrostka zębodołowego
jako przygotowanie do odroczonej implantacji. We wszystkich zabiegach używane będą
preparaty firmy BIOBank oraz różne frakcje osocza. Stosowane będą również „szczotki”
dr Choukrouna do wydłużania płata śluzówkowo- okostnowego.

Bonus szkoleniowy

• Uczestnicy kursu mogą wykonywać zabiegi sami lub jako czynna asysta.
• Uczestnicy kursu mogą przyjechać z własnymi pacjentami.
(wcześniej prosimy o dostarczenie dokumentacji pacjenta + kontakt telefoniczny
z kliniką).
• Uczestnicy kursu proszeni są o przywiezienie odzieży lekarskiej oraz miękkiego obuwia,
kserokopii prawa wykonywania zawodu i ubezpieczenia OC.
poproszę o wystawienie faktury

Dane do faktury:Szczegóły dotyczące rejestracji

Data

10-11 października

Lokalizacja

Centrum Stomatologiczno-Implantologiczne Dijakiewicz
Al. Niepodległości 670 A, Sopot

Czas trwania

2 dni

Ilość miejsc

5 osób

Cena

3500 zł brutto (23% VAT wliczony w cenę)

Kontakt

Dodatkowe informacje oraz rejestracja dostępna pod adresem:
marketing@globald.pl

Zarejestruj siępoproszę o wystawienie faktury

Dane do faktury: