Osteodensyfikacja – Popraw jakość swoich zabiegów implantologicznych. Stwórz więcej czyniąc mniej.

Osteodensyfikacja – Popraw jakość swoich zabiegów implantologicznych. Stwórz więcej czyniąc mniej.


Kategorie:

Dla kogo jest przeznaczony ten kurs?
Wiedza naukowa mająca cel dydaktyczny i jej wdrażanie w formie kursu praktycznego. Program obejmuje: 4 godziny wiedzy naukowej mającej
cel dydaktyczny, omówienie przypadków klinicznych oraz dodatkowo 3 godziny symulacyjnych ćwiczeń praktycznych z autentycznym materiałem kostnym i modelami symulacyjnymi. Ten całodzienny kurs pozwoli opanować dużo wiedzy w krótkim czasie i pomoże zrozumieć podstawy naukowe osteodensyfikacji.

 

Cele teoretyczne i praktyczne

Uczestnicy powinni uzyskać następujące umiejętności:
I – Zrozumienie zasad naukowych procesu osteodensyfikacji:
1. Przedstawienie wpływu osteodensyfikacji na zwiększenie stabilności implantów w przypadku natychmiastowego i wczesnego obciążenia.
2. Opisanie zjawiska mikroruchów implantów i ich znaczenia klinicznego.
3. Wiedza, jak można zoptymalizować jakość tkanki kostnej przy użyciu odpowiednich instrumentów.
II – Wiedza, jak zachować kość, jak przeprowadzić jej plastyczną ekspansję oraz jak wpływać w kontrolowany sposób na jej wytrzymałość.
III – Przegląd biomechanicznych, klinicznych i histologicznych dowodów potwierdzających skuteczność osteodensyfikacji (BIC – powierzchnia kontaktu kość-implant, objętość tkanki kostnej).
IV – Wiedza, jak “zoptymalizować miejsce zabiegowe w celu uzyskania przewidywalnego rezultatu.”
V – Wiedza, jak zoptymalizować swoją praktykę implantologiczną, by „Tworzyć Więcej, Czyniąc Mniej”.
V I – Umiejętność oceny ryzyka i unikania powikłań.

Kurs praktyczny

Kurs ma na celu poznanie klinicznej wszechstronności zabiegów osteodensyfikacji przy wykorzystaniu technologii wierteł Densah®
1. Technika zagęszczania kości autogennej.
2. Poznanie Poradnika Densyfikacji w różnych systemach implantologicznych.
3. Optymalizacja miejsca zabiegowego przy wykorzystaniu wierteł Densah® w celu zwiększenia stabilizacji implantów.
4. Subkrestalna augmentacja kością autogenną w zabiegu sinus-liftu, boczna ekspansja wyrostka, implantacja natychmiastowa, zabiegi ekspansji ze sterowną regeneracją kości.
5. Protokół Densify After Cut (DAC) – Densyfikacja Po Cięciu.
6. Uniwersalny protokół chirurgii nawigowanej.
poproszę o wystawienie faktury

Dane do faktury:Szczegóły dotyczące rejestracji

Data

5 lutego 2022 roku

Lokalizacja

Hotel Puro, Poznań

Czas trwania

1 dzień

Ilość miejsc

10 osób

Cena

2460 zł brutto

Kontakt

Dodatkowe informacje oraz rejestracja dostępna pod adresem:
marketing@globald.pl

Zarejestruj siępoproszę o wystawienie faktury

Dane do faktury: