Podniesienie dna zatoki szczękowej

Podniesienie dna zatoki szczękowej


Kategorie:

Dla kogo jest przeznaczony ten kurs?

Dla wszystkich pracujących chirurgicznie dentystów wykonujących zabiegiprzeszczepów kostnych i implantologiczne.

Teoria

• Anatomia i histologia tkanki kostnej (procesy gojenie kości)
• Anatomia zatoki szczękowej
• Patologie zatok obocznych nosa (diagnostyka, postępowanie)
• Analiza badań CBCT (zakres zabiegu/anatomia)
• Wskazania i przeciwskazania do zabiegów podniesienia dna zatoki szczękowej
• Planowanie etapów leczenia – implantacja odroczona / jednoczasowa – jak, kiedy?
• Kwalifikacja i przygotowanie pacjenta do zabiegu podniesienia dna zatoki szczękowej
(zasady aseptyki, farmakoterapia)
• Zarządzanie tkankami miękkimi w zabiegach regeneracji kości (projektowanie
i preparacja płata, zamykanie połączeń ustno – zatokowych)
• Stosowane materiały (kość autogenna, allogenna, ksenogenna, membrany), narzędzia
(szwy, ostrza – kiedy, jakie?)
• Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą zamkniętą (osteotomy, techniki
hydrokinetyczne)
• Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą otwartą (techniki, sprzęt)
• Powikłania wczesne i późne
• Możliwość przedstawienia i przedyskutowania własnych przypadków klinicznych

Praktyka

• Przygotowanie gabinetu do zabiegów regeneracji kości
(zasady aseptyki i antyseptyki, rola asysty)
• Zabiegi na żywo z wykorzystaniem różnych metod chirurgicznych. Uczestnicy kursu
asystują przy wszystkich zabiegach
• Minimum 2 zabiegi chirurgiczne podniesienie dna zatoki szczękowej

Szczegóły dotyczące rejestracji

Data

24 października 2020

Lokalizacja

Klinika Dental Fraternity – ul. Mochnackiego 10, piętro I, Warszawa

Czas trwania

2 dni

Ilość miejsc

4 – 6 osób

Kontakt

Dodatkowe informacje oraz rejestracja dostępna pod adresem:
Izabela Widlarz
izabela.eppt@gmail.com
608 055 256