Regeneracja kości

Regeneracja kości


Kategorie:

Dla kogo jest przeznaczony ten kurs?

Dla wszystkich pracujących chirurgicznie dentystów wykonujących zabiegi
implantologiczne i przeszczepów kostnych.

 

Teoria

• Anatomia i histologia tkanki kostnej (procesy gojenie kości).
• Ograniczenia anatomiczne poszczególnych obszarów twarzowej części czaszki.
• Planowanie etapów leczenia – jednoczasowa implantacja z regeneracją kości /
odroczona implantacja/ augumentacja tkanki miękkiej – jak, kiedy?
• Analiza badań CBCT pod kątem przygotowania do zabiegu regeneracji kości
i późniejszej implantacji.
• Przygotowanie pacjenta do zabiegu regeneracji kości (zasady aseptyki,
farmakoterapia).
• Zarządzanie tkankami miękkimi w zabiegach regeneracji kości (projektowanie
i preparacja płata, płaty dzielone, przeszczepy tkanki łącznej, techniki szycia).
• Techniki chirurgiczne – najczęściej stosowane metody:
wady / zalety/ przewidywalność.
• Stosowane materiały (kość autogenna, allogenna, ksenogenna, membrany) narzędzia
(szwy, ostrza – kiedy, jakie?)
• Regeneracja kości wyrostka zębodołowego szczęki.
• Regeneracja kości części zębodołowej żuchwy.
• Implanty zygomatycznych jako alternatywa dla zabiegów regeneracyjnych –
poglądowo.
• Powikłania wczesne i późne.
• Możliwość przedstawienia i przedyskutowania własnych przypadków klinicznych.

Praktyka

• Przygotowanie gabinetu do zabiegów regeneracji kości
(zasady aseptyki i antyseptyki, rola asysty).
• Zabiegi na żywo z wykorzystaniem różnych metod chirurgicznych.
Uczestnicy kursu asystują przy wszystkich zabiegach (minimum 2 zabiegi chirurgiczne –
wybrane techniki rekonstrukcji kości).
• Minimum 2 zabiegi chirurgiczne podniesienie dna zatoki szczękowej.

Szczegóły dotyczące rejestracji

Data

26 września | 28 listopada 2020

Lokalizacja

Klinika Dental Fraternity – ul. Mochnackiego 10, piętro I, Warszawa

Czas trwania

2 dni

Ilość miejsc

4 – 6 osób

Kontakt

Dodatkowe informacje oraz rejestracja dostępna pod adresem:
Izabela Widlarz
izabela.eppt@gmail.com
608 055 256