Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.

Regeneracja kości

Dla kogo jest przeznaczony ten kurs?

Dla wszystkich pracujących chirurgicznie dentystów wykonujących zabiegi implantologiczne i przeszczepów kostnych.

Szczegóły dotyczące rejestracji

Czas trwania: 2 dni
Ilość miejsc: 4 – 6 osób

Dodatkowe informacje oraz rejestracja dostępna pod adresem:
Izabela Widlarz
izabela.eppt@gmail.com
608 055 256

Teoria

• Anatomia i histologia tkanki kostnej (procesy gojenie kości).
• Ograniczenia anatomiczne poszczególnych obszarów twarzowej części czaszki.
• Planowanie etapów leczenia – jednoczasowa implantacja z regeneracją kości / odroczona implantacja/ augumentacja tkanki miękkiej – jak, kiedy?
• Analiza badań CBCT pod kątem przygotowania do zabiegu regeneracji kości i późniejszej implantacji.
• Przygotowanie pacjenta do zabiegu regeneracji kości (zasady aseptyki, farmakoterapia).
• Zarządzanie tkankami miękkimi w zabiegach regeneracji kości (projektowanie i preparacja płata, płaty dzielone, przeszczepy tkanki łącznej, techniki szycia).
• Techniki chirurgiczne – najczęściej stosowane metody: wady / zalety/ przewidywalność.
• Stosowane materiały (kość autogenna, allogenna, ksenogenna, membrany) narzędzia (szwy, ostrza – kiedy, jakie?)
• Regeneracja kości wyrostka zębodołowego szczęki.
• Regeneracja kości części zębodołowej żuchwy.
• Implanty zygomatycznych jako alternatywa dla zabiegów regeneracyjnych – poglądowo.
• Powikłania wczesne i późne.
• Możliwość przedstawienia i przedyskutowania własnych przypadków klinicznych.

Praktyka

• Przygotowanie gabinetu do zabiegów regeneracji kości (zasady aseptyki i antyseptyki, rola asysty).
• Zabiegi na żywo z wykorzystaniem różnych metod chirurgicznych.
Uczestnicy kursu asystują przy wszystkich zabiegach (minimum 2 zabiegi chirurgiczne – wybrane techniki rekonstrukcji kości).
• Minimum 2 zabiegi chirurgiczne podniesienie dna zatoki szczękowej.

Szczegóły

Data: 28 listopada - 29 listopada
Miejsce: Klinika Dental Fraternity
Adres: ul. Mochnackiego 10, piętro I