dr David Mailhes

Dr David Mailhes jest absolwentem Wydziału Stomatologii Uniwersytetu w Tuluzie we Francji, na którym w 2002 roku uzyskał tytuł lekarza stomatologa. Dr Mailhes ukończył wiele kursów z zakresu implantologii i regeneracji kości organizowanych przez podmioty prywatne oraz jednostki uniwersyteckie. Był również uczestnikiem licznych szkoleń podyplomowych, w tym z zakresu okluzji i protetyki (Tuluza, Francja), zagadnień prawnych i know-how w dziedzinie stomatologii (Tuluza, Francja), a także uzyskał międzyuczelniany dyplom z rehabilitacji szczękowej – implantologii i chirurgii kostnej (Tuluza, Francja / Genewa, Szwajcaria / Madryt, Hiszpania).

 

Dr David Mailhes stosuje implanty Global D od 2007 roku, w szczególności system In-Kone od momentu jego wprowadzenia na rynek w 2009 roku. Od początku swojej pracy klinicznej wykazywał zainteresowanie uzyskiwaniem powtarzalnych wyników chirurgicznych i pracował nad poprawą doświadczeń pacjentów w trakcie procedur implantologicznych. W tym celu opracował protokół implantacji subkortykalnej oraz stworzył nowatorską koncepcję stosowania allogennych przeszczepów kostnych.
Obecnie pracuje nad aplikacją rozwiązań cyfrowych w leczeniu implantologicznym.

KURSY