dr hab. n. med. Piotr Majewski

20-letnie doświadczenie implantologiczne zdobyte w wielu ośrodkach. Prowadzi własną praktykę z zastosowaniem różnych systemów implantologicznych. Specjalista II stopnia chirurgii stomatologicznej.

Laureat rankingu 2006 r. I miejsce Newsweeka: „Najlepszy oddział implantologii stomatologicznej w Polsce”. Autor kilkudziesięciu publikacji i wystąpień krajowych i zagranicznych z zakresu implantologii i regeneracji tkanek.

Kierownik Środkowo-Europejskiej Akademii Implantologii Dentystycznej (CEIA -Central EuropeanImplant Academy) i programu Implant Continuum EducationNYU CD & CEIA & OSIS. Członek Europejskiego Stowarzyszenia OsteointegracjiEAO. Pracownik Kliniki Chirurgii Szczękowo Twarzowej Collegium Medicum UJ, następnie Chirurgii Stomatologicznej oraz Katedry Protetyki IS CM UJ. Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, odbył studia uzupełniające na Uniwersytecie w Melbourne (Australia) oraz szkolenia w ośrodkach implantologicznych (USA, Szwecja, Włochy, Szwajcaria i Niemcy).

KURSY