dr n. biol. Ilona Kalaszczyńska

Ukończyła Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (2004). Uzyskanie stopnia doktora nauk biologicznych w 2010 r. było zwieńczeniem 6-letniego stażu doktorskiego na Harvard Medical School/Dana-Farber Cancer Institute. Od 2010 roku zatrudniona w Zakładzie Histologii i Embriologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na stanowisku asystenta, a od 2014 r. adiunkta.

 

Współpracuje z 5 Bankami Tkanek i Komórek, wykonawca lub kierownik wielu projektów badawczych związanych z medycyną regeneracyjną i inżynierią tkankową, autorka patentu z zakresu rekonstrukcji kości, członek Zespołu Biomateriałów Komitetu Nauki o Materiałach Polskiej Akademii Nauk, autorka kilkunastu publikacji naukowych cytowanych ponad 600 razy.

KURSY