dr n. med. Marcin Wojdyło

Absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 2005 r. Ukończył również Studia Podyplomowe: „Prowadzenie działalności gospodarczej w opiece zdrowotnej” na U.M. w Warszawie oraz „English for Medicine” na A.L.K. w Warszawie. Ukończył z wyróżnieniem specjalizację z protetyki stomatologicznej, obroniony doktorat na WUM z zakresu implantologii.

Od 2009 roku aktywny członek Ogólnopolskiego i Europejskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej (OSIS-EDI) oraz członek PTS. Uczestnik wielu szkoleń, kongresów i sympozjów oraz wykładowca z dziedziny implantoprotetyki.

W Centrum Stomatologiczno-Implantologicznym dr Krzysztofa Awiłło pełni funkcję Kierownika medycznego. Zajmuje się chirurgią stomatologiczną, implantologią i implantoprotetyką.

KURSY