dr n. med. Tomasz Kaczyński

Ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dalszą edukację kontynuował pracując klinicznie i dydaktycznie w Zakładzie Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia WUM, gdzie odbył szkolenie specjalizacyjne z periodontologii oraz ukończył studia doktoranckie uzyskując z wyróżnieniem tytuł doktora nauk medycznych. Jest autorem 23 publikacji naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych.

Uczestnik licznych szkoleń z zakresu periodontologii i implantologii (Giovanni Zucchelli, Istvan Urban, Joseph Kan, Leonardo Trombelli).

KURSY