Prof. Pietro Felice

Prof. Pietro Felice ukończył studia stomatologii oraz medycyny na Uniwersytecie w Bolonii. Jego praca doktorska dotyczyła badań z zakresu dermatologii, chirurgii szczękowo-twarzowej oraz rekonstrukcyjnej chirurgii plastycznej. Obecnie pracuje jako profesor nadzwyczajny na wydziale nauk stomatologicznych na Uniwersytecie w Bolonii, gdzie prowadzi wykłady z zakresu chirurgii stomatologicznej i implantologicznej w ramach kursów dyplomowych ze stomatologii i protetyki stomatologicznej.

 

Prof. Felice jest autorem licznych publikacji w międzynarodowych recenzowanych czasopismach i członkiem komitetów redakcyjnych specjalistycznych czasopism oraz grupy Cochrane Collaboration. Jest członkiem wiodących włoskich i międzynarodowych towarzystw implantologicznych i chirurgicznych.

KURSY